JSTento web si klade za cíl být informačním portálem pro odborníky i potenciální uživatele služeb, pro lidi s duševním onemocněním. Najdete zde informace o nově publikovaných studiích na téma otevřeného dialogu, o připravovaných kurzech, spřízněných oragnizacích apod.

Otevřený dialog je komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí a s jejich sociální sítí. Vznikl jako jedna z inovací léčby schizofrenie a v kraji svého původu, ve finském Západním Laponsku, se díky otevřenému dialogu podařilo výrazně snížit výskyt nových případů diagnózy schizofrenie. Přístup otevřeného dialogu se však dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní zdraví, např. v léčbě depresí či poruch příjmu potravy. Obecně řečeno může být využitelný ve všech případech tzv. závažného duševního onemocnění (severe mental illness), včetně prevence těchto onemocnění pomocí takzvané časné intervence. V českém kontextu by se otevřený dialog mohl stát jednou z možností realizace center duševního zdraví, která by v budoucnu měla poskytovat péči právě lidem s diagnózou závažného duševního onemocnění.

Nahoře zakladatel a hlavní představitel přístupu otevřený dialog Jaakko Seikkula

         „Dialog nahlížíme jako fórum, v němž jsou rodiny a pacienti schopni získat více vlády nad svým životem skrze diskutování problémů.“  Z knihy Jaakka Seikkuly a Toma Arnkila, Otevřené dialogy


    AKTUÁLNĚ:    

 • Organizace Zahrada 2000 ve spolupráci se skupinou Narativ otevírají 5-letý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu, který má akreditaci pro psychoterapeutické vzdělání ve zdravotnictví. První běh výcviku začne v listopadu 2021 v Jeseníku, více informací najdete zde nebo v též v sekci Vzdělávání
 • Děkujeme Studiu 27 za rozhovor, který natočili s Markem, i za otitulkování :) Rozhovr vznikl v závěru běhu pražského výcviku pořádaného Narativem.
 • Přečtěte si poutavý rozhovor Martiny Faltýnové s Markem Stevenem Hopfenbeckem na webu A2 Krize duše není nemoc. 

 • Již jste zhlédli dojmy účastníků ročního kurzu otevřeného dialogu s Markem Stevenem Hopfenbeckem?


 • Nenechte si ujít videozáznam z besedy o Otevřeném dialogu s Markem Hopfenbeckem a Pavlem Nepustilem, kterou pořádaly Klub Mosty a Studio 27 Fokusu Praha.
   

 • Natočili jsme pro vás shrnutí dojmů od účastníků I. běhu ročního kurzu Otevřeného dialogu s Dr. Wernerem Schütze, jedná se o první kurz tak velkého rozsahu u nás. 

   

 • Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vydalo Metodiku časných intervencí v multidisciplinárních týmech, kterou doporučuje Psychiatrická společnost ČLS JEP jako jednu ze součástí pracovních postupů vznikajících center duševního zdraví. Je zde i oddíl věnovaný otevřenému dialogu.