Vzdělávání

S velkou radostí sdílíme: Po nemalém úsilí jsme v roce 2022 zahájili první běh 5letého sebezkušenostního Komplexního psychoterapeutického výcviku v otevřeném dialogu.

Výcvik je připraven pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální, komunitní pracovníky a peer pracovníky, kteří chtějí pracovat psychoterapeuticky.  

Podařilo se nám získat jak akreditaci IPVZ pro zdravotníky (lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům), kterým úspěšné absolvování slouží jako podklad pro vykonávání psychoterapie ve zdravotnictví, tak i akreditaci České asociace pro psychoterapii - ČAP pro nezdravotnické profesionály, kteří mají zájem pracovat psychoterapeuticky mimo zdravotnický kontext. Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Komplexní výcvik v Otevřeném dialogu (czap.cz)

Obě akreditace splňují kritéria k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy. 

Kromě radosti z probíhajícího výcviku nás těší, že se tímto Otevřený dialog podařilo etablovat jako oficiální psychoterapeutický směr v České republice. 

Informace o výcviku pro případné zájemce najdete na webu: Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu | Vzdělávání | Zahrada 2000 a na FB stránce:  Facebook.

 

Skupina Narativ Vás zve na akreditovaný (MPSV) kurz

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

15.-16. prosince 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin

Kafara, Fryčajova 78/16, Brno https://www.kafara.cz/

Nabídneme vám seznámení s inovativním přístupem otevřeného dialogu, který v současné době získává popularitu po celém světě jako účinný způsob práce s psychotickou krizí. Kromě toho je otevřený dialog životní filozofie a terapeutický přístup nacházející uplatnění v oblastech práce s ohroženými rodinami, se závislostmi nebo lidmi s různými typy psychických potíží. 

Absolventi získají základní orientaci v tomto způsobu práce, seznámí se s principy a prvky otevřeného dialogu s důrazem na porozumění dialogické / vztahové perspektivě, z níž otevřený dialog vychází. Účastníci si prakticky vyzkouší poskytování odezvy a reflektování jako základní pilíře dialogické práce.

Cena: 3.300,- Kč vč. DPH   V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a certifikáty s akreditací MPSV.

Další informace, včetně možnosti registrace najdete na stránkách Spolku Narativ.

 

Zahrada 2000

 
 OD Jesenik
 
2.  Krátkodobé kurzy
Po dohodě lze také  realizovat krátkodobé kurzy či workshopy zaměřené  na seznámení se s metodou Otevřeného dialogu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.