Kdo jsme?

Jsme skupina lidí, kteří mají z různých důvodů zájem na tom, aby se praxe otevřeného dialogu rozšířila do českého prostředí. Jsou mezi námi lidé, kteří mají vlastní zkušenosti s psychiatrickou diagnózou a stávajícím systémem péče o duševní zdraví v České republice. Někteří z nich v současnosti pracují na pozici tzv. peer pracovníků. Je mezi námi také řada odborníků z různých profesí (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci atd.) pracujících v různých sociálních či zdravotnických zařízeních a službách napříč ČR i v soukromých psychoterapeutických praxích. Na základě svých rozmanitých zkušeností se společně domníváme, že otevřený dialog představuje velký přínos pro systém péče o duševní zdraví.

Lidé, kteří se hlásí k přístupu Otevřeného dialogu:

PavelNepustil b wPavel Nepustil Pracuji v Brně jako soukromý psycholog, terapeut, konzultant a supervizor se specifickým zájmem o oblast závislostí, duševního zdraví a zotavení. Dlouhodobě se zajímám o kolaborativní a dialogické přístupy v práci s lidmi, v roce 2008 jsem jako stipendista Fulbrightovy komise absolvoval stáž v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson a přeložil její knihu (Konverzace, jazyk a jejich možnosti) do češtiny. Spoluzakládal jsem Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe, v rámci naší činnosti vedu zejména vzdělávací aktivity. Jsem frekventantem mezinárodního vzdělávacího programu pro školitele a supervizory v přístupu Otevřený dialog v Helsinkách pod vedením prof. Jaakka Seikkuly. Vedu také výcvik pro peer recovery kouče, osoby s vlastní zkušeností se závislostí, kteří chtějí pomáhat lidem se závislostí. 

Otevřený dialog je pro mě způsob práce i způsob života, ke kterému dlouhodobě směřuji. Věřím tomu, že změna se neděje v jednotlivém člověku, ale ve vztazích, v dialogu. Čím víc se nám bude dařit být v dialogu, tím lépe se nám bude žít. 
Můj web: http://nepustil.narativ.cz/ 

Tereza Pokorná Tereza PokornJsem duší bojovnice za rovnoprávnost, profesně zdravotní sestra a adiktolog v přímé péči ve službách orientovaných na duševní zdraví a poskytovaných lidem procházejícím si náročnou životní situaci. Jsem absolventkou Peery podporovaného Otevřeného dialogu vedeného Markem Hopfenbeckem. Mám dlouholetou praxi s lidmi se závislostí, podílela jsem se na založení preventivního programu - harm reduction na parties, spolupodílela jsem se na zavedení metody case managemetu do týmu kontaktního centra, jsem dobrovolnicí PsyCare pod Českou psychedelickou společností (díky které jsem získala certifikát Průvodce psychedelickou zkušeností - sittering) a aktivně podporuji hnutí Slyšení hlasů. Při studiu na VŠ jsem byla na několikaměsíční stáži v Belgii, ze které jsem si přivezla nejvíce praktických informací k Recovery.

Jsem milovnicí jógy a hledání sebe sama v přírodě.
Věřím v Otevřený dialog jako v životní filozofii vedoucí k retribalizaci, k nalezení a znovuspojení kmene, který je kvůli současnému individualismu roztříštěný.

Martin Novák martin novakVzděláním jsem psycholog a daseinsanalytický psychoterapeut. Dlouhodobě se na různých rovinách zabývám komunitní péčí o duševní zdraví. Pracuji v brněnské organizaci Práh, kde jsem působil v komunitním terénním týmu a později v centru duševního zdraví. Aktuálně s kolegyněmi a kolegy vytváříme tým včasné podpory pro mladé lidi procházející krizí a jejich blízké, kterým nabízíme síťová setkání a péči v duchu dialogické praxe. V rámci doktorského studia sociologie se věnuji etnografickému terénnímu výzkumu probíhající reformy psychiatrické péče. Už mnoho let jsem také členem Spolku Narativ, který mě přivedl k zájmu nejprve o kolaborativní praxi a později otevřený dialog. V Narativu se zabývám především vzděláváním v otevřeném dialogu a podporou kolektivů usilujících o společenskou změnu ve hledání cest radikálně demokratického sebe-organizování a udržitelného aktivismu. Otevřený dialog se dotýká mého života jako celku. Chápu ho jako ideál pro to, jak být přítomný v osobních i pracovních vztazích.
lenka turkovaLenka Turková Pracuji jako klinický psycholog,  psychoterapeut a supervizor. Dlouhodobě se  spolupodílím na změně systému v oblasti péče o duševní zdraví, podpoře mezioborové spolupráce a  stavění mostů mezi zdravotní a sociální oblastí. Jsem spoluzakladatelkou a odbornou garantkou organizace Zahrada2000, která působí v oblasti komunitní péče již od roku 1998 a  je postavena na hodnotách  otevřenosti, autenticity, transparentnosti, zplnomocňování, zodpovědnosti a podpory svépomoci. 
Otevřený dialog je dnes v Zahradě2000 integrován do práce celého týmu, ať již v podobě realizace síťových setkání nebo v podobě zavedení principů OD do organizace (např. formou každodenních intervizí v duchu OD).
Jsem absolventkou několika dlouhodobých terapeutických výcviků, které měly a mají v mé práci význam, ale v otevřeném dialogu nacházím nejvíce propojení se sebou samotnou. Otevřený dialog je pro mě výzvou, jak můžeme žít svůj život ve vztazích s druhými, a také je tím nejsmysluplnějším způsobem jak realizovat a organizovat podporu lidem v krizi.
Jsem také spolulektorkou ročního výcviku v Otevřeném dialogu.
st turek

Stanislav Turek Od r. 2006 působím v oblasti péče o duševní zdraví, většinově pomáhám v organizaci ZAHRADA 2000 mmj. jako manažer. Vzděláním jsem matematik, pedagog a marketér, trochu kouč a mediátor, věnuji se procesnímu řízení. Při práci s rodinou v krizi jsou mi blízké kolaborativní modely  model transformace konfliktu (jsem mmj. absolvent Master Class in Transformativ Mediation), který je hodně blízko Otevřenému dialogu, absolvoval jsem výcvik v Otevřeném dialogu.
V ZAHRADĚ 2000 jsem zodpovědný za zavedení Otevřeného dialogu nejen jako modelu práce s klienty, ale i do procesu řízení organizace pod supervizním vedením norských odborníků.
Otevřený dialog je pro mě synonymem blízkosti k pravdě.  www.zahrada2000.cz

o ziakOndrej Žiak Profesne lekár a psychoterapeut. Som frekventantom psychoterapeutického výcviku integrace v psychoterapii, lekár v predatestačnej príprave v obore psychiatrie a jeden z lektorov ročného kurzu otvoreného dialogu. Mimo iného ma zaujíma komunitná starostivosť, systemické a kolaboratívne prístupy, extrémne mentálne a emočné stavy. V oblasti medicíny je mi blízky psychosomatický pohľad. Momentálne pracujem ako psychiater v multdisciplinárnom terénnom týme Zahrada2000. Predtým som posobil vo veľkej psychiatrickej nemocnic odkiaľ som si odniesol množstvo cenných zkúseností „z druhej strany“. Otvorený dialog chápem ako prístup, ktorý vracia zodpovednosť tam kam patrí a umožnuje ľudom znovunadobúdať stratenú moc nad svojími životmi. To všetko nie len s využitím naších profesních skúseností a vedomostí v rámci multidisciplinárnej spolupráce ale aj prirodzených zdrojov člověka v kríze a jeho sieťe. Myslím, že metóda otvoreného dialógu je niečo čo možno nazvať dobrou klinickou praxou a sám by som takúto starostlivosť chcel keby bolo potreba. V neposlednom rade ma práca prístupom otvoreného dialogu nesmierne baví.
j jasikJindřich Jašík V roce 2009 jsem byl hospitalizován na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny odkud jsem odešel s diagnózou paranoidní schizofrenie. V roce 2019 jsem vydal knihu Cesta ze schizofrenie, kterou jsem věnoval všem, kteří nikdy neztrácejí naději. Téhož roku jsem také dokončil výcvik v Otevřeném dialogu pod vedením Marka Hopfenbecka a momentálně pracuji v Brně jako Peer konzultant. Jako člověk se zkušeností mohu říci, že si nedovedu představit lepší způsob péče o duševní zdraví.

 

Proč si myslíme, že by se měl otevřený dialog rozšířit i k nám?

I když cest k uzdravení z psychické krize může být celá řada, otevřený dialog je jedním z přístupů, který zachází velmi šetrně s medikací a zároveň má velice dobré výsledky. Jedná se o přístup podložený seriózním výzkumem. Navíc je tento přístup otevřený vůči jiným postupům (recovery, všímavost, anticipační dialog aj.).

 

Rizene uvolnovani mensi