JSTento web si klade za cíl být informačním portálem pro odborníky i potenciální uživatele služeb, pro lidi s duševním onemocněním. Najdete zde informace o nově publikovaných studiích na téma otevřeného dialogu, o připravovaných kurzech, spřízněných oragnizacích apod.

Otevřený dialog je komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí a s jejich sociální sítí. Vznikl jako jedna z inovací léčby schizofrenie a v kraji svého původu, ve finském Západním Laponsku, se díky otevřenému dialogu podařilo výrazně snížit výskyt nových případů diagnózy schizofrenie. Přístup otevřeného dialogu se však dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní zdraví, např. v léčbě depresí či poruch příjmu potravy. Obecně řečeno může být využitelný ve všech případech tzv. závažného duševního onemocnění (severe mental illness), včetně prevence těchto onemocnění pomocí takzvané časné intervence. V českém kontextu by se otevřený dialog mohl stát jednou z možností realizace center duševního zdraví, která by v budoucnu měla poskytovat péči právě lidem s diagnózou závažného duševního onemocnění.

Nahoře zakladatel a hlavní představitel přístupu otevřený dialog Jaakko Seikkula

         „Dialog nahlížíme jako fórum, v němž jsou rodiny a pacienti schopni získat více vlády nad svým životem skrze diskutování problémů.“  Z knihy Jaakka Seikkuly a Toma Arnkila, Otevřené dialogy


    AKTUÁLNĚ: